Į pirmą puslapį
Gegužinės pamaldos Arkikatedroje ir gegužės mėnesio skelbimai
Paskelbta: 2017-05-01 11:12:40

 

 

 GEGUŽINĖS PAMALDOS

 

Švč. Mergelės Marijos garbei Vilniaus Arkikatedroje vyks:

 

sekmadieniais – 17.00 val.

 

kitomis savaitės dienomis dienomis -  18.00 val.

 

v

 

Gegužės  1-7 dienomis maldos už kunigus ir naujus dvasinius pašaukimus savaitė.

Kviečiame asmeniškai melstis, kad jaunuoliai apsispręstų didžiadvasiškai sekti Kristų.

Kiekvieną ketvirtadienį, po 18.30 val. šv. Mišių švč. Sakramento adoracija už kunigus

 

v

 

Gegužės 5 d., pirmasis mėnesio pektadienis.

Po 17.30 val. šv. Mišių kalbėsime Švč. Jėzaus Širdies litaniją.

 

 v

 

Gegužės 6  d., pirmasis mėnesio šeštadienis.

Po 8.00 val. šv. Mišių kalbėsime Švč. M. Marijos litaniją.

 

v

 

Gegužės 6 d., šeštadienį, 11.00 val. kunigu bus pašventintas diakonas Renatas ŠVENČIONIS

 

v

 

Gegužės 7 d., MOTINOS diena ir I-as mėnesio sekmadienis.

Kiekvienose šv. Mišiose laiminsime pamaldose dalyvaujančias mamas. Už gyvas ir mirusias mamas melsimės 17.30 val. šv. Mišiose. Po SUMOS - EUCHARISTINĖ procesija.

 

v

 

Gegužės 13  d., Vilniaus šv. Juozapo Seminarija rengia ATVIRŲ DURŲ DIENĄ.

Ši diena skirta norintiems sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei. Programa prasidės 11.00 val. šv. Mišiomis.

 

 

aukštyn